ATATÜRK’ÜN TÜRK BASININA VERDİĞİ ÖNEM « GYD Haber

24 Haziran 2024 - 02:31

ATATÜRK’ÜN TÜRK BASININA VERDİĞİ ÖNEM

ATATÜRK’ÜN TÜRK BASININA VERDİĞİ ÖNEM
Son Güncelleme :

11 Ekim 2021 - 7:30

150 Görüntülenme

ATATÜRK’ÜN TÜRK BASININA VERDİĞİ ÖNEM

 

Bugün 10 Ekim ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin ilanından sonra Manisa’ya ikinci kez gelişinin 96. Yıl dönümü olması sebebiyle kutlamalar, haberler yapıldı.

 

Ancak ATATÜRK’ÜN basına verdiği önemi de göz ardı etmemek gerekir. Atatürk’ün basına verdiği önem ve Türk basınına katkılarını bilmeyenler ve bilmiyor gibi yapanlara..

 

Basının önemini çok iyi bilen Mustafa Kemal Paşa, henüz daha Büyük Millet Meclisi açılmadan önce, askeri ve ulusal örgütlerin mahallelere ve köylere kadar ulaştırılması ve geliştirilmesi için uğraşmıştır.

 

Atatürk, 27 Kasım 1919’da Erzurum Heyet-i Merkeziyesi’ne yolladığı yazıda, zamanın gereğine göre acele olarak mahalle ve köylerde Teşkilat-ı Milliye’nin kurulmasını belirtmekteydi. Milli Teşkilat mahalle ve köylerde kurulup geliştirilince, ister istemez buralara ulusal bağımsızlık savaşı ile ilgili bilgiler ulaştırılacaktı. Bunun için de, önce Sivas’ta “İrade-i Milliye”, sonra Ankara’da “Hakimiyet-i Milliye” gazeteleri çıkarılmış, Ankara’da Anadolu Ajansı ve Matbuat Müdürlüğü kurulmuştur. Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki İrade-i Milliye gazetesidir. İrade-i Milliye gibi halkın iradesini ortaya koyan bu ismi Mustafa Kemal’in bizzat kendisi vermiştir.

 

Atatürk, Kongrenin yayın ve propaganda organı olarak 4 Eylül 1919’dan itibaren “İrade-i Milliye” adlı gazeteyi yayınlatmaya başlamıştır. Bu gazete Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişinden sonra Sivas’ta kalmış ve yayınını orada sürdürmüştür.

Bu gazetede ulusal şahlanışın ülküsü dile getirilmiş ve Mustafa Kemal bu gazeteden söz ettiğinde daima “benim gazetem” deyimini kullanmıştır.

 

Atatürk’ün kurduğu gazetelerin ikincisi ise Hakimiyet-i Milliye’dir.Hakimiyet-i Milliye gazetesi, ulusal bağımsızlık hareketinin sözcüsü olmuş ve devletin sözcülüğünü yapmıştır. Hakimiyet-i Milliye’nin hemen hemen her sayısında Mustafa Kemal’in bir genelgesi, beyannamesi olduğu gibi, bazı sayılarında bunların birkaç tanesi yer almaktadır. Gazetede, ayrıca ulusal bağımsızlık mücadelesini ve devrimleri destekleyen Anadolu basınından alıntılar büyük yer tutmaktadır.

 

Yazmakla bitmeyecek kadar bir deryadır ATATÜRK’ÜN Türk basınına verdiği değer..

 

Hasret Dilek Delier